Schůzky

Obvyklá dorostová schůzka probíhá přibližně takto: hned po příchodu 17:00 (starší dorost), mají děti možnost získat nějaký bonus do celoroční hry, jejímž tématem je letos Lego. Dorost je zahájen jednoduchou hrou. Následuje zpívání písniček za doprovodu kytary a duchovní program. Pokoušíme se zaměřit na praktický křesťanský život a hloubky křesťanské víry. Po programu se občas  zkusíme něco praktického naučit, nějakou táborovou dovednost nebo biblickou znalost. Pokračujeme další hrou, která má význam pro celoroční hru. Dorost ukončujeme společnou modlitbou.

Obrázek z výpravy staršího dorostu